Website Tour Thailand Booking

ประวัติของเรา

     บริษัท แอลเจบิทซ์ จำกัด จัดตั้งปีพ.ศ. 2547 โดยพิมลพรรณ และกาญจนา ลาภยงยศ ที่มีประสบการณ์ จากการเป็นมัคคุเทศก์ อาชีพมาสิบปี เรารักและชื่นชอบที่เป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวเป็นการเปิดโลกเปิดประตูให้เห็นโลกกว้างและได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวให้รู้จักวัฒนธรรมที่แตกต่าง

     Website Tour Thailand Booking ต้องการนำเสนอ แพ็คเกจทัวร์ การจองเรือสำราญ การจองตั๋วการแสดง และ ล่องเรือแม่น้ำจ้าพระยา และโปรแกรมการท่องเที่ยวที่น่าสนใจ โดยจัดให้มีการจองทัวร์ที่ง่ายและสะดวก ลดขั้นตอนการทำงานที่ซับซ้อน โดยท่านสามารถนำเอกสารการท่องเที่ยวต่างๆ ไปใช้ได้โดยการพิมพ์ จากในระบบการจอง  รวมทั้งการค้นหาที่ท่านการจองโดยง่าย จากการแบ่งข้อมูลเป็นหมวดหมู่ และเรียงข้อมูลตามจังหวัด ช่วยลดเวลาในการค้นหา

     เราหวังเป็นอย่างยิ่งจะได้สร้างความสะดวกสบายแก่ท่านและเป็นส่วนหนึ่งในการนำเสนอการท่องเที่ยวที่มีคุณค่าต่อท่าน


 ใบอนุญาต ททท. และ สมาคมไทยธุรกิจนำเที่ยว

   บริษัท แอลเจ บิซ จำกัด ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ใบอนุญาตเลขที่ 31/00844 ลงวันที่ 4 เดือน ตุลาคม พศ. 2553

 AttA 2016


ข้อมูลธนาคารของบริษัทแอลเจบิทซ์

ธนาคารกสิกรไทย  สาขาสุทธิสาร ที่อยู่ธนาคาร  113/1 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย สามเสนใน พญาไท กรุงเทพ 10400    โทร 02 616 6576-8

ชื่อบัญชี บริษัท แอลเจบิทซ์ จำกัด 

 หมายเลขบัญชี  069-2-63994-4  SWIFT: KASITHBK

 ธนาคารกรุงทพสาขาซอยอารี โทร : (66 2) 279 2090 , (66 2) 279 9860

 ชื่อบัญชี : บจก. แอลเจบิทซ์  บัญชีเลขที่ : 127-4-61112-6  บัญชีสะสมทรัพย์


 TAT