เส่นกับโลมาสีชมพู; การแสดงของโลมา; ความสนุกของเด็ก; เด็กเล่นกับโลมาความสุข; สนุกที่สุด;