ค่าเข้าสวนนงนุช

สวนนงนุชพัทยา เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแบบครบวงจร ทั้งการชมสวนสวยระดับโลก ดูโชว์วัฒนธรรม 4 ภาค และการแสดงโชว์ช้างแสนรู้ มาดูกันเลยดีกว่าว่ามี ค่าเข้าชมสวนนงนุช ในราคาเท่าไหร่ และมีรูปแบบแพ็คเก็ตแบบไหนบ้าง ที่ตรงความต้องการของคุณ ดูกิจกรรมของสวนนงนุช

แพ็คเก็ตแบบที่ 1 เฉพาะค่าบัตรผ่านประตูเข้าสวนนงนุชหาราคาส่วนลดสวนนงนนุช

ราคาบัตรสวนนงนุชชาวไทย

 • ผู้ใหญ่ ราคา 200 บาท ราคา walk in 200 บาท
 • เด็ก(กำหนดความสูง ระหว่าง 90-130 เซนติเมตร) ราคา 180 บาท walk in 200 บาท

ราคาบัตรสวนนงนุชชาวต่างชาติ

 • ผู้ใหญ่ ราคา 400 บาท ราคา walk in 500 บาท
 • เด็กกำหนดความสูง ระหว่าง 90-130 เซนติเมตร ราคา 300 บาทราคา walk in 500 บาท

แพ็คเก็ตแบบที่ 2 ค่าบัตรผ่านประตูเข้าสวนนงนุช รวมค่าชมโชว์ศิลปวัฒนธรรม และ โชว์ช้าง

ราคาบัตรสวนนงนุชชาวไทย

 • ผู้ใหญ่ ราคา 350 บาท ราคา walk in 500 บาท
 • เด็ก(กำหนดความสูง ระหว่าง 90-130 เซนติเมตร) ราคา 300 บาท walk in 500 บาท

ราคาบัตรสวนนงนุชชาวต่างชาติ

 • ผู้ใหญ่ ราคา 650 บาท ราคา walk in 800 บาท
 • เด็กกำหนดความสูง ระหว่าง 90-130 เซนติเมตร ราคา 550 บาทราคา walk in 800 บาท

แพ็คเก็ตที่ 3 บัตรผ่านประตูเข้าสวนนงนุช + โชว์ศิลปวัฒนธรรม และ โชว์ช้าง พร้อมอาหารกลางวันแบบ International Buffet Menu

ราคาบัตรสวนนงนุชชาวไทย

  • ผู้ใหญ่ ราคา 750 บาท ราคา walk in ราคา 1,100 บาท
 • เด็ก(กำหนดความสูง ระหว่าง 90-130 เซนติเมตร) ราคา 600 บาท ราคา walk in ราคา 1,000 บาท

ราคาบัตรสวนนงนุชชาวต่างชาติ

 • ผู้ใหญ่ ราคา 1,000 บาท ราคา walk in 1,500 บาท
 • เด็ก(กำหนดความสูง ระหว่าง 90-130 เซนติเมตร) ราคา 700 บาท ราคา walk in 1,500 บาท

แพ็คเก็ตที่ 4. บัตรผ่านประตูเข้าสวนนงนุช + โชว์ศิลปวัฒนธรรม และ โชว์ช้าง + รถรับส่งไปกลับ พัทยา สวนนงนุช

ราคาบัตรสวนนงนุชคนไทย

 • ผู้ใหญ่ ราคา XX0 บาท ราคา walk in ราคา1,X00 บาท
 • เด็ก(กำหนดความสูง ระหว่าง 90-130 เซนติเมตร) ราคา X00 บาท ราคาwalk in 1,X00 บาท

ราคาบัตรสวนนงนุชชาวต่างชาติ

 • ผู้ใหญ่ ราคา X00 บาท ราคา walk in ราคา 1,X00 บาท
 • เด็ก (กำหนดความสูง ระหว่าง 90-130 เซนติเมตร) ราคา X50 บาท ราคา walk in 1,X00 บาท

แพ็คเก็ตที่ 5 บัตรผ่านประตูเข้าสวนนงนุช + โชว์ศิลปวัฒนธรรม และ โชว์ช้าง รวมอาหารกลางวัน แบบInternational Buffet Menu และค่ารถรับส่ง ไปกลับพัทยา – สวนนงนุช

ราคาบัตรสวนนงนุชคนไทย

 • ผู้ใหญ่ ราคา X,000 บาท ราคา walk in ราคา 1,X00 บาท
 • เด็ก(กำหนดความสูง ระหว่าง 90-130 เซนติเมตร) ราคา X50 บาท ราคาwalk in 1,500 บาท

ราคาบัตรสวนนงนุชชาวต่างชาติ

 • ผู้ใหญ่ ราคา X,X00 บาท ราคา walk in ราคา 1,500 บาท
 • เด็ก (กำหนดความสูง ระหว่าง 90-130 เซนติเมตร) ราคา X,X00 บาท ราคา walk in 1,500 บาท

หมายเหตุ เกี่ยวกับค่าเข้าสวนนงนุช พัทยา

1. เด็กที่สูงระหว่าง 90-130 ซม. เสียราคาเด็ก

2. เด็กที่สูงน้อยกว่า 90 ซม. ฟรีค่าผ่านประตู และค่าชมโชว์ ส่วน แพ็คเก็ตที่มีรายการอาหาร หากเด็กตัวเล็กมากจะไม่มีค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ห้องอาหารมื้อนั้นๆ แต่หากถือเป็นเด็กโตที่อยู่ในเกณฑ์ 90-130 ซม. ก็จะเสียในราคาเด็ก ( ทั้งเด็กไทยและเด็กชาวต่างชาติ )

3. ราคาค่าเข้าชมในแพ็คเก็ตต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงจากนี้ ขึ้นอยู่กับ บริษัททัวร์ที่คุณซื้อบัตรเข้าชม

4. หลัง 31 ตุลาคม 2563 อาจมีการเปลี่ยนแปลงราคา

5. ทางที่ดีที่สุด หากคุณจะไปเที่ยวเองโดยไม่ผ่านทัวร์ สามารถโทรติดต่อสอบถามราคาที่แน่นอนจากส่วนงานขายบัตรผ่านประตูของส่วนนงนุช พัทยา ก่อนเดินทางไป เพื่อความสะดวกในการจัดเตรียมค่าใช้จ่าย

ข้อควรระวังในการเข้าชมและท่องเที่ยวในสวนนงนุช

ข้อควรระวัง ในการเที่ยวชม สวนนงนุช พัทยา เนื่องจาก สวนนงนุช มีขนาดกว้างใหญ่ และมีกิจกรรมการแสดงที่หลากหลาย ดังนั้นจึงมีข้อควรระวังสำหรับนักเที่ยวดังนี้ค่ะ

1. หากคุณมีเด็ก ลูกหลาน เข้าไปเที่ยวชมสวนด้วย ควรดูแลลูกหลานอย่างใกล้ชิด ทางที่ดีที่สุด เพื่อป้องกันเด็กหาย หรือเด็กพลัดหลงในสถานที่ท่องเที่ยว ควรเขียนชื่อเด็ก ชื่อผุ้ปกครอง และเบอร์โทรศัพท์ของผู้ปกครองที่ติดต่อได้ใส่ไว้ในกระเป๋าเสื้อ หรือกระเป๋ากางเกงของเด็ก

2. ระวังดูแลทรัพย์สินส่วนตัวของท่านอย่างระมัดระวัง เนื่องจาก สวนนงนุช พัทยา เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสาธารณะที่มีนักท่องเที่ยวจำนวนมาก จึงอาจเกิดเรื่องไม่คาดฝันได้

3. ควรนำน้ำดื่มติดตัวเข้าไปขณะเดินชมสถานที่ท่องเที่ยวใน สวนนงนุช พัทยา ด้วย เพราะถึงแม้จะมีต้นไม้เยอะอย่างไร แต่บ้านเมืองเราเป็นเมืองร้อน เดินชมสวนนานๆเข้าอาจสูญเสียเหงื่อ ควรดื่มน้ำชดเชย

4. ดูแลบุตรหลานของคุณอย่างใกล้ชิด เมื่อเข้าสู้การแสดงบริเวณโรงช้าง เพื่อป้องกันเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันที่จะเกิดขึ้น