เปรียบเทียบเชียงใหม่ ไนท์ ซาฟารี  และสวนสัตว์เชียงใหม่ เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร

จังหวัดเชียงใหม่ เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางเพื่อไปท่องเที่ยวในแต่ละวันจำนวนมาก ด้วยเหตุที่ว่าจังหวัดเชียงใหม่นั้นเปรียบเสมือนศูนย์รวมทางการท่องเที่ยวของภาคเหนือ ที่รวมไว้ทั้งวัฒนธรรม ความเป็นอยู่ อาหารการกิน แฟชั่น ช๊อปปิ้ง รวมไปจนถึงแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติต่างๆ ที่มีความน่าสนใจ

และอีกหนึ่งที่ท่องเที่ยวที่มีผู้สนใจจำนวนมากนั่นก็คือการท่องเที่ยวในรูปแบบสวนสัตว์นั่นเอง ซึ่งหลายๆคนหรือหลายครอบครัว อาจมีข้อสงสัยอยู่ว่า เมื่อจะต้องเลือกท่องเที่ยวสวนสัตว์ในจังหวัดเชียงใหม่ควรเลือกท่องเที่ยวในรูปแบบใดดีระหว่าง สวนสัตว์เชียงใหม่  ไนท์ ซาฟารี   และสวนสัตว์เชียงใหม่

Chiang Mai Night Safari ศูนย์บริการ

ในวันนี้บทความของเราจึงจะขอนำเสนอข้อมูลการท่องเที่ยวของทั้งสองที่ ไนท์ ซาฟารี  & สวนสัตว์เชียงใหม่  เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจ

 

สวนสัตว์เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 

สวนสัตว์เปิดขนาด 819 ไร่ มีจุดประสงค์เพื่อการศึกษาเรียนรู้ธรรมชาติวิทยาของสัตว์ เข้าชมได้ทั้งแบบ  DAY SAFARI  และ  NIGHT SAFARI  อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้กับอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ภายในมีบริการทั้งที่พัก ร้านอาหาร 

ไนท์ซาฟารี

โซนกิจกรรม รวมไปจนถึงบริเวณชมสัตว์ทั้งหมด 3 โซนทั้ง 

  • อาณาจักรซาวันนา Savanna safari (South Zone)
  • อาณาจักรของผู้ล่า Predator Prowl (North Zone)
  • เส้นทางชมธรรมชาติรอบทะสาปสวอนเลค Jaguar Trail (Walking  Zone)

ที่ สวนสัตว์เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี  แห่งนี้ มีการนั่งรถชมสวนสัตว์ ตอนกลางคืนมีการแสดงน้ำพุและการแสดงสัตว์ตอนกลางคืน ไม่ว่าจะเป็นนักล่าแห่งรติการหรือพาเหรดสัตว์ ที่มีความโดดเด่นและไม่เหมือนที่อื่นๆในประเทศไทย 

 

สวนสัตว์เชียงใหม่ แพนด้า

สวนสัตว์เชียงใหม่ 

เป็นสวนสัตว์ที่อยู่ในการดูแลขององค์การสวนสัตว์เชียงใหม่ในพระบรมราชูปถัมป์ มีพื้นที่แบ่งเป็น 2 โซน ได้แก่

  • โซนสวนสัตว์
  • โซนอวาเรียม

ภายในมีสัตว์จำนวนมากไม่ว่าจะเป็นเม่น นกยูง เสือโคร่ง เสือขาว กลาง มีส่วนจัดแสดงหมีแพนด้าหลินปิง และหลินฮุ่ยจากประเทศจีน ภายในมีโบราณสถานวัดกู่ดินขาว มีการแสดงโชว์ความสามารถของสัตว์ชนิดต่าง ๆ

นอกจากนี้ยังมีซูอวาเรียม ทีถือเป็นศูนย์แสดงพันธ์สัตว์น้ำที่ครบวงจร ที่มีความยาวมากกว่า 133 เมตร แบ่งเป็นอุโมงค์น้ำเค็ม และน้ำจืดอย่าละ 66.5 เมตร สวนสัตว์เชียงใหม่  เปิดบริการเฉพาะช่วงกลางวันทั้งในส่วนของสวนสัตว์และอควาเรียม ไม่มีการเปิดบริการในรูปแบบของ ไนท์ซาฟารี  แต่ก็มีหลินปิงแพนด้าจีนที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ที่เด็กๆ ชอบดู


บนความที่เกียวข้องกับ สวนสัตว์เชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี  เพิ่มเติม

เที่ยวสวนสัตว์ไนท์ซาฟารีเชียงใหม่ มีอะไรดี

ซาฟารี เวิลด์ เชียงใหม่ กับสวนสัตว์เชียงใหม่ น่าไปไหม มีอะไรน่าเที่ยว

ท่องเที่ยวเขาดิน กับสัตว์นานาชนิด ที่ไนท์ซาฟารี เชียงใหม่

สวนสัตว์เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีกับสวนสัตว์เชียงใหม่

ค่าเข้าไนท์ซาฟารีเชียงใหม่ กับที่อื่น / เขาเขียว